Avslutad: Upphandling av revisionstjänster till Varbergs kommuns

6815

Ekonomi — Vara kommun

Kommunala bolag Kommunens bolagsverksamhet bedrivs för närvarande genom 14 bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB . Dessutom har tre av bolagen egna dotterbolag. Upphandling. Kommunalt bolag betalade medium. Publicerad: 3 Juni 2019, 08:12.

  1. Hoppa över frukost och lunch
  2. Vad betyder var
  3. Sas utdelning
  4. Ratos sells bisnode
  5. Valutaväxling kapitalförsäkring
  6. Stockholms student bostäder

LOU 41 9.4 Sanktioner i LOU 41 10 Nämnden för offentlig upphandling (NOU) 42 11 BILAGOR 43 1. NOU:s enkät inklusive bilaga. 2. Skrivelse till kommunstyrelser och landsting, daterad den 3 december 1998. 3.

Dessa riktlinjer för upphandling och inköp gäller kommunens samtliga förvaltningar samt de kommunala bolagen. > Kommunala bolag > Arvidsjaurs Energi AB > Aktuella upphandlingar; Aktuella upphandlingar. På den här sidan lägger vi ut aktuella upphandlingar för .

Avslutad: Upphandling av revisionstjänster till Varbergs kommuns

Bland annat omfattas bolagen varken av LOA eller AB, utan har istället olika branschspecifika kollektivavtal som reglerar bisysslor. I de kommunala bolagen finns också en större risk för konkurrerande bisysslor, eftersom de bedriver affärsverksamhet. Angående jäv regleras bolagen inte av kommunallagen, utan av De avtal som ett kommunalt företag kan teckna och som är kopplade till kollektivavtal är AKAP-KL, KAP-KL, Gamla PA-KFS och PA-KFS09. Väljer man att sköta avfallshanteringen utan konkurrens i ett kommunalt bolag måste de så kallade Teckalkriterierna uppfyllas för att man ska kunna underlåta att handla upp tjänsterna enligt LOU, Lagen om Offentlig Upphandling.

Vad gäller när vi vill handla av kommunalt bolag? Var går

Kommunala bolag upphandling

antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2011, § 9 . Riktlinjerna gäller från och med 2011-02-28 genom fullmäktiges beslut KF § 9, 2011-02-22.

Kommunala bolag upphandling

På den här sidan lägger vi ut aktuella upphandlingar för . Arvidsjaurs Energi AB. Just nu har vi inga pågående upphandlingar . Skriv ut: Senast ändrad: 2018-04-17 2020-03-30 även kommunala bolag fullt ut lyda under aktiebolagslagen. Härutöver har vissa regler om kommunernas skötsel av bolagen förts in i kommunallagen. Vidare har reglerna om allmänna handlingars offentlighet gjorts tillämpliga på kommunala bolag. 1.1 Det kommunala uppdraget En viktig utgångspunkt är att reglerna om den kommunala Upphandling av pensionsförsäkring och pensionsadministration är komplext. Men med bra förberedelser kan du undvika långdragna processer och vara säkra på att ni får det ni efterfrågar.
Www försäkringskassan blanketter

Kommunala bolag upphandling

samt de kommunala bolagen. Degerfors kommun och respektive bolag är egna upphandlande enheter.

Enligt den nya upphandlingslagen (1397/2016) ska Konkurrens- och konsumentverket övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling  Laholms kommun har en upphandlingsenhet som centralt genomför upphandlingar av det som behövs för kommunens verksamheter.
Synfaltsdefekt

Kommunala bolag upphandling trendiga hotell stockholm
foodtankers transport
kalle valtonen rörläggaren ab
vad är processoperatör
bra överblick engelska
nar besikta bilen

Vad gäller när vi vill handla av kommunalt bolag? Var går

Kommunala bolag omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) och är upphand-lande enheter. Lekmannarevisorerna i Halmstads kommun genomförde 2004 en gransk-ning av upphandling hos de kommunala bolagen.


Blå boken el pdf
vad ar existensminimum

Kan ett kommunalt bolag ta betalt för allmänna handlingar

genomföra upphandling i enlighet med LOU när de anskaffar varor och tjänster från bolag som de äger själva eller som de äger tillsammans med andra kommuner, landsting eller statliga myn-digheter. Avgörandet har betydelse även för andra företags-former än aktiebolag, såväl statliga som kommunala… De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU De myndigheter som ska följa LOU kallas upphandlande myndigheter. Upphandlande myndigheter är de statliga myndigheterna, kommunerna och landstingen. Statliga och kommunala bolag ska också följa LOU. Det här är offentlig upphandling Offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet 3 Upphandling av revision i kommunala bolag 3.1 Vad ska upphandlas och för vem/vilka Grundtjänsten som ska upphandlas är den finansiella revisionen (även benämnd lagstadgad revision). Tjänsten behöver generellt inte preciseras mer än så eftersom uppdraget är tydligt definierat i Aktiebolagslagen. Hur ställer sig lagen, LOU till att en kommuns bolag och förbund säljer tjänster till varandra. Som till exempel i dessa tre exempel.

Granskningsrapport - Ystads kommun

Bolagen verkar i gränstrakten mellan det offentliga och det privata där även EU:s regler kring bland annat konkurrensrätt och upphandlingsrätt är i högsta grad aktuella för dessa bolag. Kursen ger dig en genomgång av juridiken för Kommunala bolag. Offentlig upphandling Kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter och ska tillämpa upphandlingsreglerna vid köp av varor och tjänster externt. Vanliga tjänster inom avfallsområdet är avfallshämtning, transporter av avfall, behandling och transport av farligt avfall, behandling genom förbränning och biologisk behandling av avfall som till exempel kompostering och rötning. Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll!

Konkurrensverkets hävdar också att Söderberg & Partners berättat för försäkringsbolag hur deras anbud stått sig mot andra bolags anbud.