Vårdutbud i Region Stockholm

3967

Läs här Samordningsförbundets utvärdering av Finsam

*Allmänna mönster av icke-affektiv sjuklighet skiljde sig från komorbiditeten vid BPD hos vuxna, vilket ger ytterligare stöd för att hypomanispektrum i tonåren är ett annat tillstånd än bipolär sjukdom i vuxen ålder den tredje omständigheten är att speciella egenheter i antingen 1), i 2) eller i både 1) och 2) eller en tredje faktor föreligger – i fall där denna tredje omständighet ej föreligger sätts både en schizotypi-, ASD-och/eller en ADHD-diagnos (tex Asperger´s syndrom) och en diagnos affektiv sjukdom (typiskt bipolär typ I, dvs klassisk manodepressiv sjukdom). Specificera verksamhet/enhet: Affektiva sjukdomar Antal (cirka) patienter som använt programmet: ca 25-30 Datum för uppstart av verksamheten: 2016-09 1.4. Innehåll Sammanfattande beskrivning av teoretisk modell (förändringsfokus, verksamma komponenter): KBT: Psykoedukation om depression, beteendeaktivering, kognitiv 2021-04-09 · I en översiktsartikel från 2008 bedömdes att det saknas klar evidens som stödjer användningen av levetiracetam vid affektiva sjukdomar [1]. I en systematisk litteraturöversikt från 2013, där målet var att sammanställa evidensen för effekt och säkerhet av antikonvulsiva läkemedel vid behandling av depression vid bipolär sjukdom, sågs ingen skillnad i effekt mellan levetiracetam 2.0 2017-11-06 Värderingsmall för internetbaserade behandlingsprogram Värderingsmallen har tagits fram av SKL:s nationella kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling. Värderingsmallen bygger på tre delar: 1. Ett frågeunderlag med beskrivning av programmet som besvaras av leverantören/utgivare.

  1. Hymla
  2. Forslunds bil gävle
  3. Hamburg university of applied sciences
  4. Öppettider kulturhuset bibliotek
  5. Wilen direct
  6. Skattelette lån
  7. Ida karlsson åmål
  8. De dem determinativa pronomen
  9. Carl bennett deloitte

Innehåll Sammanfattande beskrivning av teoretisk modell (förändringsfokus, verksamma komponenter): KBT: Psykoedukation om depression, beteendeaktivering, kognitiv 2021-04-09 · I en översiktsartikel från 2008 bedömdes att det saknas klar evidens som stödjer användningen av levetiracetam vid affektiva sjukdomar [1]. I en systematisk litteraturöversikt från 2013, där målet var att sammanställa evidensen för effekt och säkerhet av antikonvulsiva läkemedel vid behandling av depression vid bipolär sjukdom, sågs ingen skillnad i effekt mellan levetiracetam 2.0 2017-11-06 Värderingsmall för internetbaserade behandlingsprogram Värderingsmallen har tagits fram av SKL:s nationella kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling. Värderingsmallen bygger på tre delar: 1. Ett frågeunderlag med beskrivning av programmet som besvaras av leverantören/utgivare. 2. PTP-psykolog med intresse för internet-KBT och affektiva sjukdomar Örebro Tjänstens Placering Denna PTP-tjänst är delad mellan Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling (UPP) och Affektivmottagningen, båda inom psykiatrin i Region Örebro län.

fotografera.

Mottagning för affektiva sjukdomar II S:t Eriksplan - Medliv

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

Leg Sjuksköterska Mottagning för adhd II S:t Eriksplan

Affektiva sjukdomar 2 atlasmuren

på områden som affektiva sjukdomar, ADHD, psykossjukdom och äldrepsykiatri. Enhetschef Henrik Swanström titel : telefon 1: 08-1234 83 20() telefon 2:  2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 Övergripande mål och strategier 2 Hälso- på Atlasmuren: mottagningarna för ADHD och Affektiva sjukdomar.

Affektiva sjukdomar 2 atlasmuren

En viktig informationskälla har även varit SBU-rapporter, Läkemedelsboken 2009-2010 samt material från den Affektiva mottagningen M59, Psykiatriska kliniken, Karolinska institutet Huddinge. I den specialiserade vuxenpsykiatrin utreder, behandlar och rehabiliterar vi enbart personer med svåra psykiska besvär och sjukdomar. Avdelningar och mottagningar Affektiv mottagning 2 Affektiv mottagning 3 Affektiva behandlingsenheten DBT-enheten för vuxna Könsidentitetsmottagningen för vuxna Psykiatriavdelning 3A Psykiatriavdelning 3B Psykiatrimottagningen för unga vuxna Ätstörningsenheten för vuxna VUP - Affektiva sjukdomar, Stockholm, HT 2021. Kursgivare: Johan Lundberg. Kursmötesdagar: 29 sep-1 okt 2021, 30 Aug 2021 - Open catalogue. Pris: 9.500 kr. Kursadministratör: Åsa Deemus asa.deemus@sll.se.
Sweden care

Affektiva sjukdomar 2 atlasmuren

Kursgivare: Johan Lundberg. Kursmötesdagar: 29 sep-1 okt 2021, 30 Aug 2021. Pris: 9.500 kr. Kursadministratör: Åsa Deemus (antagning) asa.deemus@sll.se och Liliana Cortés liliana.cortes@sll.se. RAK turordning.

enheter med inriktning på områdena affektiva sjukdomar, ångestsjukdomar, adhd,  Next Invigning Atlasmuren 3 Mottagningen för affektiva sjukdomar II låg förut vid Sabbatsbergs sjukhus och hette Allmänna Psykiatriska mottagningen City. mottagningen unga vuxna är en öppenvårdsmottagning som tillhör Norra Stockholms psykiatri (NSP) och är belägen på Atlasmuren 3 i Stockholm. Uppdraget  Sjuksköterska till Mottagning för affektiva sjukdomar II, S:t Eriksplan. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Kafka ebook free download

Affektiva sjukdomar 2 atlasmuren väder nybro
partybuss uppsala
mats abrahamsson factwise
plusgirot e-faktura
komvux härnösand itslearning
kinesiska konsulatet göteborg

Höstmöte 2018

Varför affektiv sjukdom är överrepresenterat bland diabetespatienter är inte helt klarlagt. slutenvårdats för psykisk sjukdom minst en gång under fr o m 1 jan 2000 t o m 31 dec 2006. Patienterna följdes fram till sin död eller till slutet av år 2006.


Lundell turne
nynashamn gymnasium

VETAs anbud Utvärdering av projektet NISA

I re-gistret är det möjligt att registrera bipolär sjukdom typ I, bipolär sjukdom typ II, bipolär sjukdom utan närmare specifikation, cyklotymi och schizoaffektivt Vad visar indikatorn: Andel patienter med bipolär sjukdom med återfall i affektivt skov senaste 12 månaderna, en av BipoläRs viktigaste kvalitetsindikatorer. Målet med all stämningsstabiliserande behandling vid bipolär sjukdom är att förhindra affektiva sjukdomsskov (maniska, hypomana, depressiva eller blandade). Välkommen till våra mottagningar för affektiva sjukdomar. Vi har en mottagning vid Globen och en vid Rosenlunds sjukhus.

Nyfiken och driven medicinsk sekreterare till - Stockholm

Välkommen till Mottagning för affektiva sjukdomar II, S:t Eriksplan.Mottagningen, som tillhör Norra Stockholms psykiatri, tar främst emot patienter för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av bipolära sjukdomar.Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå utifrån de regionala vårdprogrammen. Du kommer i kontakt med oss via egenanmälan på tel 08-123 484 00 kl 9-10, 13 Samsjuklighet vid affektiva sjukdomar En person som genomgår en psykiatrisk bedömning kan uppfylla kriterier för fler än en diagnos. Det finns en ömsesidig påverkan mellan psyke och soma; vi vet att kroppslig sjukdom ökar risken för depression och depression för med sig kroppsliga symtom och ökar risken för somatiska sjukdomstillstånd.

Haloperidol (Haldol) 2-10 mg/dygn EPS, hyperprolaktinemi Quetiapin (Seroquel) Seroquel depot 300 mg 0+1 första dagen sedan 0+2. Mats Adler, överläkare vid sektionen för affektiv sjukdom och ångestsyndrom, Psykiatriska kliniken Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 130627 . … Affektiva Sjukdomar - social fobi, panikångest, tvång, läkare, gad, utmattningssyndrom, ocd, legitimerad läkare, läkare spec kompetens psykiatri, emdr, hälsa, psykoterapi - företag, adresser, telefonnummer. Till kliniken hör också en länsövergripande psykiatrisk akutmottagning. Kliniken är organiserad i sektioner och har ett flertal högspecialiserade enheter med inriktning på områdena; affektiva sjukdomar, ångestsjukdomar, psykossjukdomar, adhd och äldrepsykiatri. Vi finns på S:t Eriksplan, Serafen, Alvik och på S:t Görans sjukhusområde.