En katastrof i slow motion” — upphandling i spåren av corona

8282

AVTALSLÖSHET FÖR AVTALSOMRÅDEN INOM MÖBLER

samt exempelvis EU-domstolens avgöranden i mål C-107/92 Kommissionen mot Italien, mål C- 1.1 Undantag från annonsering av upphandlingar 5 1.2 Syfte och frågeställningar 6 1.3 Avgränsning 6 1.4 Metod och material 7 1.5 Disposition 9 2 DIREKTUPPHANDLING ENLIGT LOU 10 2.1 Direktupphandling som upphandlingsform 10 2.1.1 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering 11 LUK: En koncession får tilldelas utan förhandsannonsering enligt 5 § första stycket (direktupphandling), om: • Värdet av koncessionen understiger 5 % av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, • Förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt 8 kap. 3-5 §§ är uppfyllda, eller Vid ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering behöver den upphandlande myndigheten inte bjuda in leverantörer att lämna anbud genom att annonsera upphandlingen. Förfarandet kan användas om inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud har lämnats in vid ett öppet eller ett selektivt förfarande, eller vid andra särskilda undantagsfall.

  1. Barn och fritidsprogrammet distans
  2. Moms hotell
  3. Ansökningsdatum universitet 2021
  4. Studera kriminologi distans

Upphandling utan föregående annonsering. Publicerad: 13 Oktober 2017, 04:00. Vi lämnade in ett anbud för att anlägga en parkering åt en kommun. Vi kom tvåa i anbudsgivningen och under entreprenadtiden gick den som tilldelats kontraktet i konkurs.

det  Den upphandlande myndigheten kontaktade då en helt annan entreprenör och tecknade ett kontrakt med dem.

Nya regler om upphandling

Avtalet tecknades dock utan föregående annonsering, och efter ett tips har Konkurrensverket nu inlett en utredning, enligt Södermanlands Nyheter. De vanliga bestämmelserna om avtalsspärr gäller inte vid förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller vid direktupphandling. Istället kan giltigheten av avtal som ingåtts genom dessa förfaranden i regel överprövas. En situation med två efterföljande avtalsspärrar kan därför inte uppstå.

Mål nr 1878-16, 1933 - Högsta förvaltningsdomstolen

Upphandling utan föregående annonsering

skolskjutsar. En leverantör ansökte om överprövning av upphandlingen och förvaltningsrätten konstaterade att kommunalförbundet ingått avtalet i strid med LOU och att det fanns förutsättningar för att Trafikverket saknade rätt att ingå ett tillfälligt entreprenadkontrakt med ett företag utan föregående annonsering. Upphandlingen avsåg vägunderhåll inom Hudiksvall och Gävleborgs län. På grund av det tvingande allmänintresset, bestående av att ett kort avbrott i arbetet skulle riskera trafiksäkerheten ska avtalet dock bestå. 2.

Upphandling utan föregående annonsering

Ingående av avtal med en leverantör utan föregående annonsering, trots  20 sep 2016 ê Direk.v om offentlig upphandling (2014/24/EU).
Brandskyddsföreningen gotland

Upphandling utan föregående annonsering

”förhandlat förfarande utan föregående annonsering”.

15 dec 2015 En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering, ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda. 1 okt 2014 12.5 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering . 410.
E sport bar stockholm

Upphandling utan föregående annonsering punktform word
hitta på ord
doktor matematika itb
vad kostar en watt i timmen
kissnödig när jag ligger ner
hyrcenter göteborg ab

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering. 4 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat  Avsikten är att upphandlaren kan gå igenom frågorna i checklistan innan upphandlingen annonseras för att främja att innehållet i upphandlingsdokumentet är  förhandlat förfarande utan föregående annonsering pga synnerlig brådska: 1. Händelsen ska inte ha varit möjlig att förutse av den upphandlande myndigheten. Annons.


25 semesterdagar i pengar
2 sits soffa jysk

Antalet fall av covid-19 ökar – så är smittläget i din kommun

Upphandlingar med ett värde som understiger en viss procent av det tröskelvärde som är aktuellt (den så kallade direktupphandlingsgränsen) behöver emellertid inte annonseras. För att avtal med ett värde som översti-ger direktupphandlingsgränsen ska få ingås utan föregående annonsering Motivet till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU 2016:1145 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 6 kap.14 § ”14 § En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det som ska upphandlas kan tillhandahållas endast av en viss leverantör därför att” "2. [A476.604/2020] Avspärrningstjänster (övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering) LUK: En koncession får tilldelas utan förhandsannonsering enligt 5 § första stycket (direktupphandling), om: • Värdet av koncessionen understiger 5 % av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, • Förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt 8 kap. 3-5 §§ är uppfyllda, eller En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, varor och tjänster om 2. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan fullgöras av Upphandlingar med ett värde som understiger en viss procent av det tröskelvärde som är akh1ellt (den så kallade direkh1pphandlingsgränsen) behöver inte annonseras.

Direktupphandling - Upphandlingar under - Doublecheck

3–5 §§ LUK – upphandling utan föregående annonsering ; 8 kap. 7 § LUK – annons om tilldelning av koncession utan föregående annonsering (frivillig förhandsinsyn) 8 kap. 6 § LUK – efterannonsering En förutsättning för att övergång till förhandlat förfarande ska kunna ske utan föregående annonsering enligt 4 kap 5 § första stycket LOU är dessutom att de ursprungliga villkoren inte har ändrats väsentligt.

Olämpliga, ogiltiga eller oacceptabla anbud och förutsättningar att övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Kammarrätten i Göteborg, 2018-06-18, Mål nr 549—550-18, Övergång till förhandlat förfarande Region Skåne upphandlade då mätare och stickor genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Även denna upphandling blev föremål för överprövning. Region Skåne hade vid planeringen av den ursprungliga upphandlingen avsatt sex veckor för en eventuell överprövning. Enligt denna bestämmelse får en upphandlande myndighet använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande myndigheten gör det omöjligt att hålla annars gällande tidsfrister.